Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Als daadwerkelijk blijkt dat het schuldhulpverleningstraject niet heeft geholpen, kan de rechter beslissen u toe te laten tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Voorwaarden om toegelaten te worden is dat u echt niet in staat bent de schulden zelf af te lossen. Verder kan het niet zo zijn dat u al in de WSNP zit of hier tijdens de voorgaande tien jaar heeft gezeten. Ook goed gedrag is een voorwaarde. Wanneer u hieraan voldoet, kan het traject beginnen. 

Wat houdt de schuldsanering precies in?

Er zijn niet zomaar voorwaarden om toegelaten te worden tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. U moet zich aan bepaalde regels houden tijdens het traject dat ongeveer drie jaar gaat duren. Er wordt een bewindvoerder aangewezen die een zogenaamd Vrij Te Laten Bedrag berekent aan de hand van uw inkomen en de schuld, waarvan u minimaal moet kunnen leven. Na het traject worden eventuele schulden kwijtgescholden. U moet daarvoor wel aan alle verplichtingen voldoen.

Bepaal in welke fase u zit voor de beste hulp en raadpleeg uw gemeente voor begeleiding bij schulden.

Terug
Bekijk per categorie
Meest gelezen

Startpagina:

Schuldhulpverlening Bezuinigen Schulden voorkomen Informatie over schulden Schulden aflossen Verantwoord lenen Algemeen over schulden Uitkeringsinstanties