Wettelijke traject

Wanneer het minnelijk traject niet werkt, doordat de schuldeisers bijvoorbeeld niet akkoord gaan, kan er voor het wettelijke traject worden gekozen. Dit is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). U moet een verzoek indienen bij de rechtbank, waarna uw aanvraag in behandeling wordt genomen. Als u aan de voorwaarden voldoet, kan het traject worden begonnen. Een verschil met het minnelijk traject is dat er een bewindvoerder wordt aangewezen, die u helpt de regels van de WSNP na te leven. Deze bewindvoerder zorgt er onder andere voor dat de schuldeisers hun geld op tijd ontvangen.

Bijzondere regelingen wettelijke traject

Net als in elke situatie zijn er ook bij de WSNP enkele uitzonderingen. Het dwangakkoord houdt in dat u graag het minnelijke traject voor schuldsanering wilt doorlopen, maar dat niet alle schuldeisers mee willen werken. U kunt de rechter vragen deze schuldeisers te dwingen akkoord te gaan met de regeling. Het moratorium betekent dat u tijd krijgt een minnelijke regeling te treffen, zonder dat u uit huis wordt geplaatst, zonder gas/water/licht komt te zitten of uw zorgverzekering wordt opgezegd. Ten slotte is er een voorlopige voorziening. Ook hier kunt u uithuiszetting voorkomen, maar niet meer met de hoop op een minnelijk traject.

Bij schulden kunt u zelf kijken in welke fase u zich bevindt voor de beste hulp, ook kunt u altijd uw gemeente raadplegen voor hulp en begeleiding.

Terug
Bekijk per categorie
Meest gelezen

Startpagina:

Schuldhulpverlening Bezuinigen Schulden voorkomen Informatie over schulden Schulden aflossen Verantwoord lenen Algemeen over schulden Uitkeringsinstanties