Fase 1

Bij Fase 1 bevindt u zich in een situatie waarin u kleine schulden heeft en zich bewust bent dat deze schulden in de komende jaren kunnen uitgroeien tot grote schulden. In deze bewustwordingsfase is het mogelijk om uw financiële situatie te verbeteren door kennis op te doen en wellicht een training te volgen om beter met geld om te leren gaan. Op dit moment heeft u nog voldoende controle en overzicht om zelf bij te sturen. Bovendien is de emotionele last meestal nog beperkt, waardoor u in staat bent om zelf orde op zaken te stellen.

Fase 2

In fase twee zijn de schulden al wat problematischer en is het belangrijk om zo snel mogelijk hulp te zoeken, bijvoorbeeld door een budgetbeheerder in te schakelen. De emotionele last zorgt er vaak voor dat externe begeleiding nodig is als een 'stok achter de deur'. Bij budgetbeheer worden alle betalingen voor u gedaan, zonder dat dit via de rechtbank hoeft te gebeuren.

Budgetbeheer en budgetcoaching
Er zijn twee vormen van ondersteuning: budgetbeheer en budgetcoaching. Het verschil tussen deze twee ligt voornamelijk in de mate van begeleiding en het doen van betalingen. Bij budgetbeheer neemt een budgetbeheerder de controle over uw geld en zorgt ervoor dat alle rekeningen op tijd worden betaald. Aan de andere kant is budgetcoaching een begeleidingstraject waarbij een budgetcoach u helpt uw financiële situatie te verbeteren en inzicht te krijgen in uw inkomsten en uitgaven. Tijdens het coachingstraject blijft u zelf verantwoordelijk voor de betalingen en behoudt u de controle over uw bankrekening.

Fase 3

Als deze fase te lang wordt uitgesteld, worden de schulden en financiële problemen vaak zo groot dat het volledige beheer van de financiën uit handen moet worden genomen, omdat u (tijdelijk) niet meer in staat bent om uw financiën te regelen.

In deze situatie zijn er twee opties: schuldhulpverlening en onder bewindvoering staan. Het verschil tussen schuldhulpverlening en onder bewindvoering staan ligt in de doelen en de mate van controle over de financiën. Schuldhulpverlening is gericht op het helpen van mensen met ernstige schulden om tot een oplossing te komen en hun schulden af te lossen. Onder bewindvoering staan, ook bekend als beschermingsbewind, is bedoeld voor mensen die door fysieke of mentale omstandigheden tijdelijk of permanent niet in staat zijn om hun financiële belangen zelf te behartigen.

Schuldhulpverlening
Bij schuldhulpverlening werkt de schuldhulpverlener samen met de cliënt en de schuldeisers om tot een betalingsregeling te komen. Dit kan bijvoorbeeld via een minnelijke schuldregeling of, als dat niet mogelijk is, via de wettelijke schuldsanering (WSNP). Gedurende het traject blijft u zelf verantwoordelijk voor het beheer van uw financiën.

Onder bewindvoering staan
Onder bewindvoering houdt in dat een bewindvoerder wordt aangesteld door de kantonrechter om de financiële zaken van de betrokken persoon te beheren. De bewindvoerder neemt beslissingen over het vermogen en de inkomsten van de persoon en zorgt ervoor dat de vaste lasten en eventuele schulden worden betaald. Hierdoor heeft u minder controle over uw financiën, maar krijgt u wel bescherming tegen verdere financiële problemen.

Terug
Bekijk per categorie
Meest gelezen

Startpagina:

Schuldhulpverlening Bezuinigen Schulden voorkomen Informatie over schulden Schulden aflossen Verantwoord lenen Algemeen over schulden Uitkeringsinstanties