De liquiditeit van een bedrijf

In de meeste gevallen is de voor de hand liggende oorzaak van deze financiële ramp het verlies aan liquiditeit van een bedrijf. Het scenario volgt in bijna elk geval hetzelfde patroon. De operationele problemen veroorzaken namelijk een toename van de vlottende activa waardoor ook de vlottende passiva toe moeten nemen.

Wat is liquiditeit precies?

Liquiditeit is heel kort omschreven het vermogen van uw bedrijf om op korte termijn alle rekeningen te kunnen betalen. Het is een financiële ratio waarbij u kijkt naar de verhouding tussen uw vlottende activa (voorraden, debiteuren, cashflow) en de vlottende passiva (kort vreemd vermogen van bijvoorbeeld banken en geldverstrekkers). 

Hoe liquiditeitsproblemen op te lossen

Grote liquiditeitsproblemen oplossen kunt u beter samen met uw advocaat oplossen. Zeker als u meer inzicht of professionele ondersteuning nodig heeft om u te laten begeleiden.
Maar voor de kleinere liquiditeitsproblemen hoeft het gelukkig niet zo drastisch. We kennen immers allemaal wel het begrip ‘cash is king', dus hebben we hieronder een aantal snelle en gemakkelijke manieren beschreven om de liquiditeit van uw bedrijf te kunnen verbeteren.

1. Via uw overheadkosten
Evalueer uw overheadkosten en bekijk of er mogelijkheden zijn om deze te verlagen. Het verlagen van de overhead heeft namelijk een directe impact op de winstgevendheid. Overheadkosten, waaronder de huur, reclame, indirecte arbeidskosten en professionele vergoedingen, zijn indirecte kosten die u maakt om het bedrijf te kunnen runnen. Dit staat los van de directe materiële kosten en de arbeidskosten.

2. Via de niet-productieve activa
Als u over niet-productieve activa beschikt die het bedrijf enkel maar opslaat, dan is het nu de hoogste tijd om hier afstand van te doen. De enige reden waarom u namelijk geld aan activa zoals gebouwen, uitrusting en voertuigen uit zou moeten geven, is om inkomsten te kunnen genereren.

3. Via uw debiteuren
Houd de debiteuren effectief in de gaten om er zo voor te zorgen dat u uw klanten op de juiste wijze factureert en dat u uw facturen alsmede vlot betaald krijgt.

4. Via uw crediteuren
Onderhandel waar mogelijk over langere betalingstermijnen met uw leveranciers om uw geld zo langer in uw bezit te kunnen houden.

5. Via de privé opnames
Controleer goed de hoeveelheid geld die voor niet-zakelijke doeleinden uit het bedrijf wordt genomen, zoals de privé opnames van de eigenaar. Te veel geld opnemen kan per slot van rekening een onnodige aderlating van het bedrijf veroorzaken.

6. Via de winstgevendheid
Bestudeer de winstgevendheid van al uw verschillende producten en diensten. Beoordeel zo waar de prijzen van tijd tot tijd verhoogd kunnen worden om zo een optimale winstgevendheid te kunnen behouden of zelfs te vergroten. Naarmate uw kosten stijgen en de markt verandert, zou u (indien mogelijk) ook de prijzen hier naar aan willen passen.
 
Implementeer deze zes eenvoudige tips ook in uw bedrijf om zo uw liquiditeit te verbeteren. Het zal u namelijk helpen ervoor te zorgen dat u over de juiste cashflow niveaus beschikt voor alle doorlopende activiteiten en een potentiële bedrijfsgroei.

De liquiditeitsratio van een bedrijf meten

Er zijn daarnaast twee belangrijke financiële ratio’s die gebruikt worden om de liquiditeitsratio van een bedrijf te meten.
 
Current ratio: Deze is gelijk aan de vlottende activa gedeeld door de kortlopende verplichtingen. Dit moet een streef ratio van 2 tot 3 hebben, wat aangeeft dat u over voldoende liquide middelen beschikt om aan uw huidige verplichtingen te kunnen voldoen.
 
Quick ratio: Deze is gelijk aan de vlottende activa (minus voorraad) gedeeld door de kortlopende verplichtingen. Dit zou een doel ratio van 1 op 2 moeten hebben. Het geeft de liquide middelen aan zonder uw voorraad te hoeven verkopen.
 
U vindt de saldi van uw vlottende activa en kortlopende verplichtingen overigens op de balans van uw bedrijf. Neem zeker contact met uw boekhouder of accountant op als u hier nog meer begeleiding en/of analyse bij nodig heeft.

Raadpleeg voor hulp bij schulden altijd uw gemeente en bepaal zelf in welke fase u zich bevindt.

Terug
Bekijk per categorie
Meest gelezen

Startpagina:

Schuldhulpverlening Bezuinigen Schulden voorkomen Informatie over schulden Schulden aflossen Verantwoord lenen Algemeen over schulden Uitkeringsinstanties