Wij helpen u het hoofd boven water te houden!

Schuldsanering

Voor mensen met schulden is het woord schuldsanering vaak iets om bang van te worden. Wanneer u in de schuldsanering zit, zou het echt goed mis zijn. In zekere zin is dat natuurlijk ook zo, maar de schuldsanering is er ook om u te helpen. De eerste stap is echter schuldhulpverlening. Er wordt gekeken naar een oplossing voor het afbetalen van schulden en waar mogelijk wordt er een regeling getroffen met de schuldeisers. Als beide partijen hier niet uitkomen, kan de schuldsanering een oplossing zijn. Een drempel die mensen ervaren is dat het aanvragen van deze vorm van hulp via de rechtbank verloopt. Zij bekijken uw situatie en wijzen de hulp toe of af.

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Als daadwerkelijk blijkt dat het schuldhulpverleningstraject niet heeft geholpen, kan de rechter beslissen u toe te laten tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Voorwaarden om toegelaten te worden is dat u echt niet in staat bent de schulden zelf af te lossen. Verder kan het niet zo zijn dat u al in de WSNP zit of hier tijdens de voorgaande tien jaar in heeft gezeten. Ook goed gedrag is een voorwaarde. Wanneer u hieraan voldoet, kan het traject beginnen. 

Wat houdt de schuldsanering precies in

Er zijn niet zomaar voorwaarden om toegelaten te worden tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. U moet zich aan bepaalde regels houden tijdens het traject dat ongeveer drie jaar gaat duren. Er wordt een bewindvoerder aangewezen die een zogenaamd Vrij Te Laten Bedrag berekent aan de hand van uw inkomen en de schuld, waarvan u minimaal moet kunnen leven. Na het traject worden eventuele schulden kwijtgescholden. U moet daarvoor wel aan alle verplichtingen hebben voldaan.

Minnelijk en wettelijke traject De eerste stap die iemand met schulden kan zetten is hulp zoeken bij een schuldhulpverlener. Er zijn dan twee trajecten die kunnen worden doorlopen Budgetbegeleiding De oorzaak van financiële problemen is vaak dat u het overzicht van de administratie kwijt bent. Het is niet meer duidelijk hoeveel geld er bi Gesubsidieerde rechtsbijstand Heeft u juridische hulp nodig voor uw financiële problemen? U heeft recht op rechtsbijstand in alle gevallen waarbij u rechtsbijstand nodig he Jongeren en schuld Uit een onderzoek van de Rabobank blijkt dat bijna 20% van de jongeren tussen de 18 en de 24 jaar schulden heeft. Dit uit zich in verschillende vor
Copyright 2023 Schuldenzorg.nl - Paginaoverzicht | Sitemap