Wij helpen u het hoofd boven water te houden!

Schuldhulpverlening

Als u zich in een onhoudbare financiële situatie bevindt en er alleen maar meer schulden ontstaan, is het de hoogste tijd om hulp in te schakelen. In Nederland zijn er verschillende mogelijkheden tot schuldhulpverlening. U kunt bijvoorbeeld terecht bij de gemeente. Gemeentes brengen u in contact met een schuldhulpverlener, die ervoor zorgt dat er een regeling wordt getroffen met deurwaarders. Door tijdens een periode van 36 maanden veel geld te sparen (leven op bijstandsniveau), kunnen schuldeisers zo snel mogelijk worden betaald. Dit wordt ook wel het minnelijke traject genoemd. Als u de gemeente vraagt om hulp bij schulden, dan wordt u binnen vier weken geholpen. Dringende situaties krijgen voorrang en worden binnen drie dagen in behandeling genomen.

Particuliere schulddienstverlening

Naast hulp van de gemeente, kunt u ook bij particuliere bedrijven zoals ons terecht voor hulp bij schulden. Een voordeel is dat particuliere bureaus geen wachtlijsten hebben. Bij ons bent u binnen een paar dagen aan de beurt voor een intakegesprek. Na dit gesprek hoort u meteen of wij u wel of niet kunnen helpen. Wanneer het schuldbedrag bijvoorbeeld te hoog is en er niet voldoende mogelijkheid is tot aflossing, kunnen wij u doorverwijzen naar de schuldsanering.

Schulddienstverlening voor achterliggende problematiek

Het voornaamste wanneer iemand hulp zoekt is dat de schulden worden afgelost. Wanneer u echter eindelijk schuldenvrij bent, wilt u niet opnieuw in een vervelende situatie terechtkomen. Er wordt dus ook aandacht besteed aan de achterliggende oorzaken voor de schulden. Wanneer uw hele leven op orde is, wordt de hulpverlening als succesvol gezien. Zo wordt herhaling van problemen voorkomen en kunt u uw leven hervatten.

Bij Schulden Zorg kunt u terecht voor schuldhulpverlening. Neem contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden.

Schuldbemiddeling

Schuldbemiddeling is een uitgebreide vorm van schuldhulpverlening. Het doel van onze bemiddeling is om u binnen drie jaar schuldenvrij te krijgen. Wij maken voor u afspraken met uw schuldeisers over de nog te betalen bedragen.

Voordelen schuldbemiddeling

Zeker ten opzichte van een collectieve schuldenregeling heeft sch

Lees meer...

Budgetbegeleiding

De oorzaak van financiële problemen is vaak dat u het overzicht van de administratie kwijt bent. Het is niet meer duidelijk hoeveel geld er binnenkomt, hoeveel schulden er zijn en wat er iedere maand overblijft. In dat geval kan budgetbegeleiding uitkomst bieden. Budgetteren is vaak onderdeel van schuldhulpverlening, maar u kunt tevens e

Lees meer...

Persoonlijke begeleider

Mensen met schulden schamen zich vaak voor hun problemen en voor ze hulp gaan zoeken moeten ze zich over een bepaalde drempel heenzetten. Er zijn echter ontzettend veel mensen met schulden of betalingsachterstanden. Het is dus niets om u voor te schamen. Hoe sneller het probleem wordt erkend, hoe eerder u passende hulp kunt ontvangen. Er zijn

Lees meer...

Minnelijk en wettelijke traject

De eerste stap die iemand met schulden kan zetten is hulp zoeken bij een schuldhulpverlener. Er zijn dan twee trajecten die kunnen worden doorlopen: het minnelijk en het wettelijke traject. Het minnelijk traject houdt in dat de schuldhulpverlener een bepaald bedrag vaststelt, waar u minimaal van kunt leven. Dit traject duurt drie jaar, waarna

Lees meer...

Schuldsanering

Voor mensen met schulden is het woord schuldsanering vaak iets om bang van te worden. Wanneer u in de schuldsanering zit, zou het echt goed mis zijn. In zekere zin is dat natuurlijk ook zo, maar de schuldsanering is er ook om u te helpen. De eerste stap is echter schuldhulpverlening. Er wordt gekeken naar een oplossing voor het afbetalen van

Lees meer...

Schuldenvrij leven Als u uw financiële situatie even niet meer op orde hebt en steeds meer schuldeisers zich melden, kunt u hulp zoeken bij een schuldhulpverlene Bureau Krediet Registratie Wanneer u een lening afsluit, wordt dit bijgehouden door het Bureau Krediet Registratie (BKR). Hier worden gegevens geregistreerd wanneer u iets op Schuldsanering Voor mensen met schulden is het woord schuldsanering vaak iets om bang van te worden. Wanneer u in de schuldsanering zit, zou het echt goed mis zij Persoonlijke begeleider Mensen met schulden schamen zich vaak voor hun problemen en voor ze hulp gaan zoeken moeten ze zich over een bepaalde drempel heenzetten. Er zijn e
Copyright 2023 Schuldenzorg.nl - Paginaoverzicht | Sitemap