Verzameling van algemene gegevens

Schuld & Zorg vindt het belangrijk dat de privacy van de bezoekers, al dan niet voor commerciële doeleinden, wordt gerespecteerd en beschermd. Alle gegevens die u verstrekt, worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt via schuldenzorg.nl. Dat kan zijn om u te informeren over de email of het contactformulier welke u heeft verstuurd of om een afspraakaanvraag zo goed en snel mogelijk af te handelen. Ook om u tijdens de afhandeling op de hoogte te houden van het verloop.

Persoonlijke gegevens: het afspraakformulier

Het kan dus zijn dat op bepaalde pagina's binnen www.schuldenzorg.nl persoonlijke gegevens worden gevraagd zoals uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, etc… dat om vragen te kunnen beantwoorden, aan bepaalde verzoeken kunnen tegemoet te komen of om aan wettelijke bepalingen te voldoen. Schuld & Zorg kan deze gegevens gebruiken om te reageren op uw vragen of om u per e-mail of telefoon te informeren over diensten of aanbiedingen.

Schuld & Zorg zal deze gegevens echter niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij wij hiertoe worden verplicht door gerechtelijke instanties die zich kunnen beroepen op een toepasbare wetgeving.

Communicatie

Door u verzonden e-mailberichten worden door ons bewaard zodat wij de communicatie met u optimaal kunnen verzorgen. In sommige situaties zullen wij naar uw persoonlijke gegevens vragen. Wij zullen uw gegevens niet met andere persoonlijke gegevens combineren en / of aan derden verstrekken.

Cookies

Op deze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst zodat wij onze website kunnen analyseren. Op basis van die analyses kunnen wij rapporten opstellen hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Deze informatie hebben wij nodig om onze dienstverlening doorlopend te verbeteren met name verbeteringen van de website zijn hierdoor beter mogelijk.

Wij verzamelen en gebruiken de verkregen informatie enkel en alleen voor de doeleinden die wij hier in dit privacybeleid omschreven hebben. Indien wij de verkregen informatie voor andere doeleinden zouden willen gebruiken dan vragen wij hier vooraf toestemming voor.

Bij de meeste browsers staan de instelling standaard ingesteld op het accepteren van cookies. Het is mogelijk om deze standaard instellingen aan te passen zodat cookies geweigerd worden. Indien u cookies (standaard) weigert is het mogelijk dat bepaalde delen van de website in zijn geheel of gedeeltelijk niet (goed) functioneren.

Contact / vragen

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacy pagina of wilt u uw persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen, neem dan contact op via het contactformulier. Ook kunt u gebruik maken van ons contactformulier op onze contactpagina.

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Uitgever kan ten allen tijde en met of zonder kennisgeving dit Privacybeleid wijzigen, de toegang tot de site wijzigen of opheffen, of de inhoud van de site wijzigen. Wij hebben deze privacyverklaring afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden die deze website te bieden heeft. Aanpassingen en/of veranderingen aan deze website kunnen leiden tot aanpassingen in deze privacyverklaring. Wij adviseren daarom om deze privacyverklaring met regelmaat te raadplegen.