Wij helpen u het hoofd boven water te houden!

Minnelijk en wettelijke traject

De eerste stap die iemand met schulden kan zetten is hulp zoeken bij een schuldhulpverlener. Er zijn dan twee trajecten die kunnen worden doorlopen: het minnelijk en het wettelijke traject. Het minnelijk traject houdt in dat de schuldhulpverlener een bepaald bedrag vaststelt, waar u minimaal van kunt leven. Dit traject duurt drie jaar, waarna het grootste deel van de schulden afbetaald moet zijn. De restschuld kan worden kwijtgescholden als u zich aan de voorwaarden heeft gehouden. Het bedrag dat met de schuldeisers is afgesproken kan in een keer worden afgelost, waarna u het bedrag over de periode van drie jaar terugbetaalt. Een tweede mogelijkheid is dat de schuldeisers na drie jaar het afgesproken bedrag ontvangen.

Wettelijke traject

Wanneer het minnelijk traject niet werkt, doordat de schuldeisers bijvoorbeeld niet akkoord gaan, kan er voor het wettelijke traject worden gekozen. Dit is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). U moet een verzoek indienen bij de rechtbank, waarna uw aanvraag in behandeling wordt genomen. Als u aan de voorwaarden voldoet, kan het traject worden begonnen. Kijk op Schuldenzorg.nl voor de voorwaarden. Een verschil met het minnelijk traject is dat er een bewindvoerder wordt aangewezen, die u helpt de regels van de WSNP na te leven. Deze bewindvoerder zorgt er onder andere voor dat de schuldeisers hun geld op tijd ontvangen.

Bijzondere regelingen wettelijke traject

Net als in elke situatie zijn er ook bij de WSNP enkele uitzonderingen. Het dwangakkoord houdt in dat u graag het minnelijke traject voor schuldsanering wilt doorlopen, maar dat niet alle schuldeisers mee willen werken. U kunt de rechter vragen deze schuldeisers te dwingen akkoord te gaan met de regeling. Het moratorium betekent dat u tijd krijgt een minnelijke regeling te treffen, zonder dat u uit huis wordt geplaatst, zonder gas/water/licht komt te zitten of uw zorgverzekering wordt opgezegd. Ten slotte is er een voorlopige voorziening. Ook hier kunt u uithuiszetting voorkomen, maar niet meer met de hoop op een minnelijk traject.

Bij Schulden Zorg kunnen wij u begeleiden bij het minnelijk traject. Neem contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden.

Juridisch probleem Een juridisch probleem kan zich op elk moment aandienen. Er zijn talloze situaties denkbaar waarbij u behoefte heeft aan deskundige juridische bijs Verantwoord lenen De tekst ''let op, geld lenen kost geld'' is erg vaak te horen en te zien op de radio of televisie. Deze waarschuwing is door de ov Schulden voorkomen Wanneer u van uzelf weet dat u moeite heeft om met geld om te gaan, is het belangrijk dat u schulden voorkomt. Wellicht heeft u eerder al schulden Jongeren en schuld Uit een onderzoek van de Rabobank blijkt dat bijna 20% van de jongeren tussen de 18 en de 24 jaar schulden heeft. Dit uit zich in verschillende vor
Copyright 2021 Schuldenzorg.nl - Paginaoverzicht | Sitemap