Wij helpen u het hoofd boven water te houden!

Juridische hulp

Bij een probleem of geschil kan het voorkomen dat u juridisch advies nodig heeft. Conflicten kunnen in allerlei soorten en maten ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan een burenruzie, een geschil tussen particulieren en ondernemers of tussen ondernemers onderling. Een voorbeeld van een situatie waarin juridische hulp gewenst is, kan bijvoorbeeld zijn wanneer u in de problemen bent geraakt door betalingsachterstanden. Schuldeisers, incassobureaus of deurwaarders kunnen op den duur bij u aankloppen voor hun geld. Het is dan belangrijk dat u zo snel mogelijk hulp zoekt. De eerste vorm van juridische hulp waar u aan kunt denken is de schuldsanering. Een andere vorm van hulpverlening is bijvoorbeeld juridisch advies dat kan worden verkregen voor diverse conflicten.

Soorten juridische hulp

Er zijn verschillende soorten juridische dienstverlening. Deze hulp hoeft lang niet altijd veel geld te kosten. Zo is juridische hulp ook voor mensen met schulden toegankelijk. Voor gratis juridisch advies kunt u bijvoorbeeld terecht bij de JuroFoon, de Rechtswinkel of het Juridisch Loket. Dit advies kan vaak telefonisch worden verkregen. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten, kunt u ook rekenen op juridische hulp. Betaalde juridische dienstverlening omvat bijvoorbeeld een advocaat (al kan die zijn werk ook pro deo doen), bedrijfsjurist of notaris. 

Juridisch advies bij financiële problemen

Wanneer u financiële problemen heeft en niet de middelen heeft om bijvoorbeeld een advocaat te betalen, maakt u wellicht kans op gesubsidieerde rechtsbijstand. Het bedrag dat u betaalt, is afhankelijk van uw bestedingsruimte. Juridische hulp moet voor iedereen toegankelijk kunnen zijn, ook wanneer u geldproblemen heeft. Kijk op Schuldenzorg.nl voor meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand en de voorwaarden waar u aan moet voldoen.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Heeft u juridische hulp nodig voor uw financiële problemen? U heeft recht op rechtsbijstand in alle gevallen waarbij u rechtsbijstand nodig heeft en de kosten hiervan zelf niet helemaal kunt dekken. De overheid zal dan bijspringen, maar de hoogte van het bedrag hangt van een aantal factoren af. U betaalt namelijk zelf wel een bedrag dat

Lees meer...

Advocaat bij schuld

Wanneer u flinke financiële problemen heeft, kan de juiste hulp erger voorkomen. Een advocaat kan u die hulp bieden, maar ook dat kost weer geld. Nu is dat gelukkig niet altijd het geval. Wat vroeger de pro deo advocaat heette, heet nu gesubsidieerde rechtsbijstand. U heeft altijd recht op rechtsbijstand wanneer u in de financiële p

Lees meer...

Jongeren en schuld

Uit een onderzoek van de Rabobank blijkt dat bijna 20% van de jongeren tussen de 18 en de 24 jaar schulden heeft. Dit uit zich in verschillende vormen als openstaande rekeningen bij de zorgverzekeraar, achterstanden bij de Belastingdienst of onbetaalde boetes. Erger nog is dat dit aantal alleen maar toe lijkt te nemen en dat is opvallend.

Lees meer...

Juridisch probleem

Een juridisch probleem kan zich op elk moment aandienen. Er zijn talloze situaties denkbaar waarbij u behoefte heeft aan deskundige juridische bijstand. Voorbeelden daarvan zijn arbeidszaken, geldvorderingen, contractenrecht etc. Meestal is het dan ook raadzaam direct op deze problemen te anticiperen. In de praktijk betekent dit dat u op zoek

Lees meer...

Schuldenvrij leven Als u uw financiële situatie even niet meer op orde hebt en steeds meer schuldeisers zich melden, kunt u hulp zoeken bij een schuldhulpverlene 6 Tips om liquiditeitsproblemen te voorkomen als ondernemer Veel bedrijven en klein zelfstandig ondernemers zijn in de afgelopen tien jaar behoorlijk succesvol geweest. Maar door het turbulente economisch kl Schulden aflossen Wanneer u financiële problemen heeft en u het niet meer voor elkaar krijgt bedragen af te lossen, is het van belang dat u hulp zoekt. Hoe verv Gesubsidieerde rechtsbijstand Heeft u juridische hulp nodig voor uw financiële problemen? U heeft recht op rechtsbijstand in alle gevallen waarbij u rechtsbijstand nodig he
Copyright 2022 Schuldenzorg.nl - Paginaoverzicht | Sitemap