Wij helpen u het hoofd boven water te houden!

Advocaat bij schuld

Wanneer u flinke financiële problemen heeft, kan de juiste hulp erger voorkomen. Een advocaat kan u die hulp bieden, maar ook dat kost weer geld. Nu is dat gelukkig niet altijd het geval. Wat vroeger de pro deo advocaat heette, heet nu gesubsidieerde rechtsbijstand. U heeft altijd recht op rechtsbijstand wanneer u in de financiële problemen zit, maar u blijft hiervoor wel een eigen bijdrage betalen.

Advocaat van onvermogen

Na de tijd van de pro deo advocaat en voor de tijd van de gesubsidieerde rechtsbijstand, was de gebruikelijke term advocaat van onvermogen. Zulke advocaten worden deels door de overheid betaald en helpen u tijdens het rechtsproces. Uw advocaat doet samen met u een aanvraag voor een advocaat van onvermogen en die wordt vervolgens door de Raad voor Rechtsbijstand binnen 15 dagen wel of niet toegewezen.

Wanneer heeft u recht op een advocaat van onvermogen?

De Raad voor Rechtsbijstand oordeelt eerst of de reden voldoende is om een advocaat in te schakelen. In veel gevallen is dit niet nodig en niet zinvol. Bovendien is het toegewezen krijgen van een advocaat afhankelijk van een aantal dingen afhankelijk. Zo moet het om een probleem gaan dat u zelf niet kunt oplossen, het moet om een zaak van uzelf of uw minderjarige kind gaan, de zaak mag niet over een te klein financieel belang gaan en het Nederlands recht moet van toepassing zijn. Als uw recht op een advocaat van onvermogen ingaat, blijft u wel een eigen bijdrage betalen die kan oplopen tot wel €800,- Een voordeel daarentegen is dat u ook meteen recht heeft op gesubsidieerde bijstand als u recht heeft op een advocaat van onvermogen.

Juridisch probleem Een juridisch probleem kan zich op elk moment aandienen. Er zijn talloze situaties denkbaar waarbij u behoefte heeft aan deskundige juridische bijs Schuldbemiddeling Schuldbemiddeling is een uitgebreide vorm van schuldhulpverlening. Het doel van onze bemiddeling is om u binnen drie jaar schuldenvrij te krijgen. Minnelijk en wettelijke traject De eerste stap die iemand met schulden kan zetten is hulp zoeken bij een schuldhulpverlener. Er zijn dan twee trajecten die kunnen worden doorlopen Bureau Krediet Registratie Wanneer u een lening afsluit, wordt dit bijgehouden door het Bureau Krediet Registratie (BKR). Hier worden gegevens geregistreerd wanneer u iets op
Copyright 2019 Schuldenzorg.nl - Paginaoverzicht | Sitemap