Wij helpen u het hoofd boven water te houden!

6 Tips om liquiditeitsproblemen te voorkomen als ondernemer

Veel bedrijven en klein zelfstandig ondernemers zijn in de afgelopen tien jaar behoorlijk succesvol geweest. Maar door het turbulente economisch klimaat waar wij ons momenteel in bevinden, kunnen er problemen ontstaan.

De liquiditeit van een bedrijf

In de meeste gevallen is de voor de hand liggende oorzaak van deze financiële ramp het verlies aan liquiditeit van een bedrijf. Het scenario volgt in bijna elk geval ook hetzelfde patroon. De operationele problemen veroorzaken namelijk een toename van de vlottende activa waardoor ook de vlottende passiva toe moeten nemen. 
 
Maar laten we een bij het begin beginnen. Wat is liquiditeit precies? Liquiditeit is heel kort omschreven het vermogen van jouw bedrijf om op korte termijn alle rekeningen te kunnen betalen. Het is een financiële ratio waarbij je kijkt naar de verhouding tussen jouw vlottende activa (voorraden, debiteuren, cashflow) en de vlottende passiva (kort vreemd vermogen van bv banken en geldverstrekkers). 

Hoe liquiditeitsproblemen op te lossen

Grote liquiditeitsproblemen oplossen kan je beter samen met jouw advocaat oplossen. Zeker als jij meer inzicht of professionele ondersteuning nodig hebt om je te laten begeleiden.
 
Maar voor de kleinere liquiditeitsproblemen hoeft het gelukkig niet zo drastisch. We kennen immers allemaal wel het begrip ‘cash is koning’, dus hebben we hieronder een aantal snelle en gemakkelijke manieren beschreven om de liquiditeit van jouw bedrijf te kunnen verbeteren.
 • Via jouw overheadkosten
  Evalueer je overheadkosten en bekijk of er mogelijkheden zijn om deze te verlagen. Het verlagen van de overhead heeft namelijk een directe impact op de winstgevendheid. Overheadkosten, waaronder de huur, reclame, indirecte arbeidskosten en professionele vergoedingen, zijn indirecte kosten die jij maakt om het bedrijf te kunnen runnen. Dit staat los van de directe materiële kosten en de arbeidskosten.
 • Via de niet-productieve activa
  Als jij over niet-productieve activa beschikt die het bedrijf enkel maar opslaat, dan is het nu de hoogste tijd om hier afstand van te doen. De enige reden waarom jij namelijk geld aan activa zoals gebouwen, uitrusting en voertuigen uit zou moeten geven, is om inkomsten te kunnen genereren.
 • Via jouw debiteuren
  Houd de debiteuren effectief in de gaten om er zo voor te zorgen dat jij jouw klanten op de juiste wijze factureert en dat je jouw facturen alsmede vlot betaald krijgt.
 • Via jouw crediteuren
  Onderhandel waar mogelijk over langere betalingstermijnen met jouw leveranciers om je geld zo langer in jouw bezit te kunnen houden.
 • Via de privé opnames
  Controleer goed de hoeveelheid geld die voor niet-zakelijke doeleinden uit het bedrijf wordt genomen, zoals de privé opnames van de eigenaar. Te veel geld opnemen kan per slot van rekening een onnodige aderlating van het bedrijf veroorzaken.
 • Via de winstgevendheid
  Bestudeer de winstgevendheid van al jouw verschillende producten en diensten. Beoordeel zo waar de prijzen van tijd tot tijd verhoogd kunnen worden om zo een optimale winstgevendheid te kunnen behouden of zelfs te vergroten. Naarmate jouw kosten stijgen en de markt verandert, zou je (indien mogelijk) alsook de prijzen hier naar aan willen passen.
 
Implementeer deze zes eenvoudige tips ook in jouw bedrijf om zo je liquiditeit te verbeteren. Het zal jou namelijk helpen ervoor te zorgen dat je over de juiste cashflow niveaus beschikt voor alle doorlopende activiteiten en een potentiële bedrijfsgroei.

De liquiditeitsratio van een bedrijf meten

 
Er zijn daarnaast twee belangrijke financiële ratio’s die gebruikt worden om de liquiditeitsratio van een bedrijf te meten.
 
Current ratio - Deze is gelijk aan de vlottende activa gedeeld door de kortlopende verplichtingen. Dit moet een streefratio van 2 tot 3 hebben, wat aangeeft dat jij over voldoende liquide middelen beschikt om aan jouw huidige verplichtingen te kunnen voldoen.
 
Quick ratio - Deze is gelijk aan de vlottende activa (minus voorraad) gedeeld door de kortlopende verplichtingen. Dit zou een doelratio van 1 op 2 moeten hebben. Het geeft de liquide middelen aan zonder jouw voorraad te hoeven verkopen.
 
Je vindt de saldi van jouw vlottende activa en kortlopende verplichtingen overigens op de balans van jouw bedrijf. Neem zeker contact met jouw boekhouder of accountant op als jij hier nog meer begeleiding en/of analyse bij nodig hebt.
Juridisch probleem Een juridisch probleem kan zich op elk moment aandienen. Er zijn talloze situaties denkbaar waarbij u behoefte heeft aan deskundige juridische bijs Budgetbegeleiding De oorzaak van financiële problemen is vaak dat u het overzicht van de administratie kwijt bent. Het is niet meer duidelijk hoeveel geld er bi Schulden voorkomen Wanneer u van uzelf weet dat u moeite heeft om met geld om te gaan, is het belangrijk dat u schulden voorkomt. Wellicht heeft u eerder al schulden Verantwoord lenen De tekst ''let op, geld lenen kost geld'' is erg vaak te horen en te zien op de radio of televisie. Deze waarschuwing is door de ov
Copyright 2023 Schuldenzorg.nl - Paginaoverzicht | Sitemap